Jiu Jitsu, sebeobrana

Projekt sebeobrany jsme zahájili v roce 2017/2018 a nadále v něm pokračujeme. Cílem projektu je nácvik a cvičení účinné sebeobrany pod vedením kompetentních instruktorů. Primárně je určena pro rodiče, zaměřena nejen na konkrétní situace, ale i na prevenci a zdravotní cvičení. Přičemž kondiční část cvičení bude přizpůsobena omezujícím faktorům dospělých (pracovní vytíženost, nepravidelné cvičení, zdravotní omezení ... ). Takže není třeba se obávat, že by instruktor hanil cvičící kvůli fyzické kondici či že něco nezvládnou.