Karate & Jiu - Jitsu

Pokročilí pokračují dle rozpisu

Historie Okinawského Goju-ryu Karate-DÓ

Základy Goju ryu karate lze vystopovat v umění Naha Te mistra Kanryo Higaonny. Kanryo Higaonna se narodil v roce 1853 v rodině nižší šlechty. Toužil studovat v Číně bojové umění Kempo, neměl však dostatek finančních prostředků na cestu. Situace se změnila v okamžiku, kdy byl představen majitelem jedné obchodní lodi, který mu věnoval lodní lístek na lodi, která zanedlouho přistála v čínském přístavním městě Foochow. V té době to bylo jediné čínské město udržující obchodní styk s Okinawou. Posléze byl představen mistrovy Ryu Ryuko. Kanryo Higaonna prožil ve Foochow šestnáct let studia pod vedením mistra Ryu Ryuko, který se k němu choval jako k vlastnímu synovi. Stal se v regionu dobře známým a uznávaným mistrem bojových umění. Po návratu na Okinawu vyjádřil Kanryo Higaonna svůj vděk vlastníkovi lodi, Yoshimurovi, a začal učit jeho syna bojovému umění, kterému se v Číně naučil. Jelikož se zprávy o jeho mimořádných schopnostech rychle rozšířily, začal brzy učit také členy královské rodiny. Později otevřel své vlastní Dojo. Mistr Kanryo Higaonna byl pověstný zejména neuvěřitelnou rychlostí, silou a energií a jeho umění začalo být známé pod označením Naha Te.

Skutečným zakladatelem Goju Ryu byl mistr Chojun Miyagi, osobní žák mistra Kanryo Higaonny. Chojun Miyagi se setkal s Kanryo Higaonnou ve čtrnácti letech. Společně pak zdokonalili umění Naha Te. Strávili společně třináct let až do smrti Kynryo Higaonny v roce 1916. Chojun Miyagi pocházel ze šlechtické rodiny. Vlastnili dvě obchodní lodi, které dovážely z Číny medicínu pro jak pro vládu tak pro soukromé osoby. Tentýž rok, ve kterém Kanryo Higaonna zemřel, odjel Chojun Miyagi do čínského Foochow objevovat kořeny Naha Te. Bohužel v té době probíhaly revoluční boje a tak se vrátil na Okinawu. Byl to člověk silné vůle a dosáhl vynikajících studijních výsledků. Denně trénoval, často v přírodě v nelítostných podmínkách, a prováděl různá cvičení pro rozvoj svých smyslů. Vytvořil několik kat.

Kromě vlastního tréninku a rozvoje Naha-Te věnoval mistr Chojun Miyagi značnou část svého času propagaci tohoto umění. V roce 1921 uskutečnil pro prince Hirohita, japonského císaře, ukázku Naha-te v rámci císařovy návštěvy na Okinawě. V roce 1925 předvedl ukázku pro prince Chichibu. Chojun Miyagy předvídal rozvoj Naha-te nejen v Japonsku, ale také po celém světě. Aktuální otázkou začalo být ve zvýšené míře sjednocení a organizace okinawského karate jakožto kulturního pokladu zachovatelného pro další generace. V roce 1926 založil Chojun Miyagi ve Wakas-Cho spolek pro výzkum karate (the Karate Research Club). Ve výuce přípravných a doplňkových cvičení se vystřídali čtyři instruktoři: Chojun Miyagi, Hanashiro, Motobu and Mabuni. Později, aby rozvinul morální vlastnosti studentů, rozprávěl s nimi Chojun Miyagi také o lidstvu, denním životě, etickém kodexu samuraje. V roce 1927 zhlédl ukázku kat v podání mistra Chojuna Miyagiho také mistr Kano Jigoro, zakladatel judo. Důmyslnost technik vyspělost technik Naha-Te na něj velmi zapůsobila. Vliv Kana umožnil Chojunu Miyagimu předvést Okinawské karate na hlavních Japonských Budo turnajích sponzorovaných vládou. V roce 1930 cvičil Chojun Miyagi na Butoku-kai turnaji a v roce 1932 na Sainei Budo turnaji.

Jak se stal Chojun Miyagi stal známým, zvýšil se zájem i o jeho umění. Jeden z jeho zkušených žáků, mistr Shinzato, jednou provedl ukázku kat na turnaji japonských bojových umění. Následně byl jiným mistrem dotázán na název své školy. Shinzato nedokázal odpovědět. Po návratu na Okinawu o této příhodě hovořili s mistrem Chojunem Miyagim. Chojun Miyagi se rozhodl, že aby mohl dále propagovat své umění a spolupracovat s ostatními školami japonských bojových umění, bylo nutné pro něj vymyslet vhodný název. Umění začalo být známé jako Goju Ryu karate, což podle pravidel tradičního čínského Kempo znamená tvrdý a měkký. Byl tak prvním z různých škol karate, kdo nazval své umění jménem. V roce 1933 bylo Goju Ryu registrováno v Butoku-kai, japonské asociaci bojových umění (Japanese Martial Arts Association).

Během třicátých let Chojun Miyagi rozvíjel a propagoval karate v Japonsku i jinde ve světě. Například v roce 1934 byl pozván Havajskou novinovou společností zavést a zpopularizovat karate na Havaji. V roce 1936strávil dva měsíce v čínském Shanghai, kde dále studoval čínská bojová umění. V roce 1937 obdržel uznání za katy od Butoku-kai. Mistr Chojun Miyagi rozvíjel Goju Ryu pomocí analýz za použití vědeckých metod. V roce 1940 vytvořil za účelem popularizace karate a zlepšení fyzické zdatnosti mladých lidí katy Gekisai Dai Ichi a Gekisai Dai Ni. Rovněž vytvořil katu Tensho zdůrazňující měkkost stylu na rozdíl od katy Sanchin zdůrazňující tvrdost stylu.

V důsledku druhé světové války následovalo tragické období čtyřicátých let a v roce 1940 Chojun Miyagi ukončil výuku. Během této doby přišel o syna a zkušeného studenta a trpěl válečným zpustošením a chudobou. Po skončení války se okinawské karate rychle rozšířilo do celého Japonska. Na krátkou dobu vyučoval Chojun Miyagi karate v japonském Kansai. V roce 1946 však začal využívat karate na okinawské policejní akademii a na dvorku svého domu v Tsuboya, kde dnes stále žije jeho syn.

Od samých počátků považoval mistr Chujun Miyagi karate za hodnotný kulturní poklad Okinawy. Celý svůj život věnoval studiu, rozvoji a předání okinawského karate Okinawan karate budoucím generacím a je považován za zakladatele Goju Ryu karate. Během svého života byl Chojun Miyagi znám a uznáván jako jedna z největších autorit karate nejenom všemi na Okinawě, ale také po celém světě.

Chojun Miyagi odvodil jméno Goju Ryu z osmi pravidel tradičního čínského Kempo uvedených v knize Bubishi. Tyto pravidla jsou:

  • Mysl je v jednotě s nebem a zemí.

  • Oběhový rytmus těla je podobný cyklu slunce a měsíce.

  • Způsob nadechování a vydechování je tvrdost a měkkost.

  • Jednej v souladu s okamžikem a změnou.

  • Techniky vyplynou když na ně nemyslíš.

  • Nohy musí postupovat a ustupovat, vzdalovat a přibližovat.

  • Očím neunikne ani nejmenší změna.

  • Uši dobře naslouchají zvukům ze všech stran.

Těchto osm pravidel představují podstatu bojových umění a prvky, které se snažíme tréninkem Goju Ryu karate dosáhnout. Takový trénink vede k znovuobjevení našich instinktů a schopností.

Kanryo Higaonna


S Naha-te je úzce spojeno jméno velikána okinawského karate - Kanryo Higaonny (1853-1915). Tento mistr, jako mladý,začal cvičit Kempo a brzy se stal mistrem.V průběhu mnoha let studia v Číně u mistra Ryu Ryuko se naučil vnitřní styl boje z provincie Fukien.


Po 15ti letech studia se vrátil na rodnou Okinawu,kde si otevřel Dojo ve svém domě a vyučoval až do své smrti.Mezi jeho nejslavnější žáky patří Chojun Miyagi(zakladatel Goju-ryu)a Kenwa Mabuni(zakladatel Shito-ryu).

GOJU-RYU – Chojun Miyagi Sensei


Styl Goju-ryu Karate do založil počátkem minulého století slavný okinawský mistr Chojun Miyagi(1888-1953). Podařilo se mu vytvořit originální styl,ve kterém jsou zastoupeny prvky tvrdého boje na krátkou vzdálenost(podle“TE“) a současně prvky kruhových obraných i útočných pohybů (podle Kempa-stylu Bílého Jeřába).Tímto spojením vznikl unikátní tvrdo(GO)-měkký(JU) styl,který je ve světě BUDO považován za jeden z posledních tradičních okinawských směrů,ve kterém jsou zachovány staré způsoby tréninku.


Mistr Miyagi po celý život svůj styl neustále zdokonaloval a vyučoval v zahradním dojo svého domu.

Jinan Shinzato

Před 2.svět.válkou byl nejvýznamnějším studentem Ch.Miyagiho policejní detektiv Jinan Shinzato,který současně s karate cvičil i Judo.Měl velký talent a bylo všeobecně známé,že se stane nástupcem Ch.Miyagiho.Bohužel,ale během 2.sv.války zemřel,stejně jako dvě dcery a druhý syn Ch.Miyagiho.


Po druhé světové válce starší studenti-jako Seiko Kina,Meitoku Yagi,Eichi Miyazato a další,již s Ch.Miyagim necvičili,neboť si v tvrdých poválečných časech museli obstarat živobytí.Proto se Ch.Miyagi rozhodl přijmout nové studenty.Nastoupili čtyři,a po roce tvrdého cvičení zůstal pouze jediný – Anichi Miyagi(1931).Mladý Anichi denně pomáhal rodině svého učitele při domácích pracech a po večerech tvrdě trénoval karate.Mezi oběma rostl úzký vztah a časem Ch.Miyagi považoval Anichiho téměř za svého syna.Cvičení nebylo snadné, mladý Anichi,aby splnil nároky svého senseie,mnohdy padal únavou.Podle tradice musel v prvních letech cvičení ovládnout staré praktiky cvičení Yumbi Undo,Hojo Undo , Uke Harai , Ude Tanren,Kakie a kata SANCHIN,Teprve potom následovali mistrovské Kaishu katy a jejich sebeobrané aplikace(bunkai).


Toto bylo 80% výuky mistra Miyagi v té době, v prvních 3-5 letech cvičení.


Časem sensei Ch.Miyagi cítil,že stárne a tak začal učit Anichiho gokui (esenci) svého stylu.Od února 1948 do října 1953 naučil Chojun Miyagi Anichiho vše, co znal,aby předal tyto znalosti jako celek budoucí generacím. Dne 8.října 1953 legenda okinawského karate a zakladatel Goju-ryu Chojun Miyagi zemřel na infarkt.