Sanchin Dojo

Občasnké sdružení Sanchin Dojo z. s. je dobrovolným občanským sdružením občanů ve smyslu ust. § 2 odst.1 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, IČO:02103257. Číslo bank. účtu sdružení je 2000490344/2010 u FIO Banky.

Cílem sdružení je:

  • rozvoj a propagace Goju Ryu Karate Do, Jiu Jitsu, a sebeobrany celkově;

  • sdružování a rozvoj svých členů v duchu tradičního bojových umění a jejich hodnot;

  • zdravý fyzický i duševní rozvoj a rozvoj zdravého sebevědomí svých členů;

  • začlenění sdružení do vyšší národní a mezinárodní organizační struktury pro karate a další sportovní odvětví;

  • výuka sebeobrany

  • vytvářet optimální podmínky rozvoje členů sdružení;

  • poskytovat sdružovací, informační, koncepční, koordinační, metodické, vzdělávací, organizační a reprezentační funkce pro karate a své členy;

  • pořádání a zajišťování sportovních a pohybově vzdělávacích akcí sdružení, vzdělávacích akcí a obdobných činností;

  • usilovat o získání grantů, příspěvků a jiné formy finanční a hmotné podpory nutné pro uskutečnění cílů sdružení

Výkonný výbor sdružení je: Ing. Jindřich Bulan (předseda), Mgr. Veronika Bulanová, Alena Šahinová, Ing. Iveta Bártová

Stanovy jsou k nahlédnutí ZDE

Činnost oddílu je finančně podporována Městem Benešov, Středočeským krajem a MŠMT.

Členské příspěvky jsou dle druhu cvičení a to ve výši:

1500 Kč/pololetí - pohybohraní

2500 Kč/školní rok - bojové hry

3000 Kč/školní rok - karate & jiu - jitsu přípravka + pokročilí + sebeobrana